Platsen Bordtennis.org har nyligen genomgått och del förändringar. Anledningen är att jag har uppdaterat till verktyget Joomla 4 vilket har inneburit och hel del konstigt strul. För att platsen ska fungera så har jag varit tvungen att tills vidare göra den till en del av min ordinarie webbplats. Platsen uppdaterar med de nya serierna som startar hösten 2021. Detta ser man längst upp på förstasidan för bordtennis. Fler uppdateringar kommer att ske så småningom.

Jönköping den 14 september 2021