Innan man köper så bör man tänka över vad man vill ha. Om man inte kan så mycket så bör manförst  läsa en artikel om utrustning hos All About Table Tennis. Man kan sedan starta med att hos Revspin.net se olika listor.

 1. Table Tennis Reviews and Ratings (En databas för utvärdering)
 2. Table Tennis - Gummin (Man kan t ex utöka visningen av tillverkare eller butiker)
 
Innan man köper så bör man tänka över vad man vill ha. Man kan börja med att hos Table Tennis DB se olika listor över både stommar (blades) och gummin och gummin kan man dela upp i Backside, Nabb och Antiloop (Antispin). Nabb kan sedan delas in i kortnabb (soft), mellannabb och långnabb. För varje sådan kategori kan man sedan få olika listor beroende på vad man tycker är viktigast. Motsvarande indelningar finns mer eller mindre också hos varje butik som nämns nedan.
 
Nedan finns några länkar till olika listor hos Table Tennis DB. En stomme eller ett gummi finns sedan inte nödvändigtvis hos var och en av de svenska nätbutiker som nämns nedan. Ett gummi kanske inte ens finns hos någon svensk butik. T ex har jag inte hittat det lätta gummit Andro Plasma Women hos någon svensk återförsäljare. I sådana fall kan man söka på nätet efter en butik i ett annat land eller leta i återförsäljarlistan hos Table Tennis DB. Alla (nya) gummin finns inte heller testade hos Table Tennis DB. T ex har när detta skrivs ännu inte långnabbgummit Hellfire men den svenska tillverkaren Japsko säljer detta gummi.
 
När man väl har hittat en lista över en kategori så visas övers olika rubriker t ex för stommar så visas rubrikerna Speed (fart), Control (kontroll) , Stiffness, Hardness, Consistency, Overall (sammanräkning), Ratings (antalet personer som har skrivit en kommentar om detta blad), Price (pris). Om du t ex vill veta vad Stiffness är så kan du klicka på ett blad och sedan föra musmarkören över Stiffness. Ett exempel när det gäller Ratings dvs antalet kommentar är att 75 st har kommenterat det sedan många år kända gummit Yasaka Mark V. Om jag minns rätt så köpte jag ett racket med detta gummi redan 1970.
 
En lista över backsidegummin erbjuder följande rubriker: Speed (fart), Spin (skruv), Control, Tacky, Weight, Sponge Hardness, Gears, Throw Angle, Consistency, Durable, Ovall, Ratings, Price.
 
En lista över nabbgummin (pips) erbjuder följande rubriker: Speed (fart), Spin (skruv), Control, ‪Deception, Reversal, Weight, Sponge Hardness, Consistency, Durability, Ovall, Ratings, Price.
 
Något som kan variera är förstås priset.
 
Om listan är sorterad efter högsta Speed och du klickar på Speed så sorteras den om efter lägsta Speed. De blad som visades innan visas nu inte alls eftersom enbart de 100 översta träffarna visas.
 
Om du klickar på en annan rubrik så sorteras listan efter denna.
 
Det kan finnas gummin som inte längre är godkända med bland listorna t ex Dr. Neubauer SUPER BLOCK (läs kommentarerna) men det är ovanligt.
 
Något som inte nämns hos Table Tennis DB är tjockleken på skumgummit under nabbgummit. Det framgår dock tydligt hos butikerna för varje racket. Ox betyder inget skumgummit dvs 0 mm. Ibland finns tjockleken 1 och 1,1 mm men vanligast är 1,8 mm, 2,0 mm och Max. Ena sidan skall ju vara röd och den andra svart. Det är inte säkert att alla butiker har alla de olika tjocklekar som finns tillverkade. Oftast finns för varje racket och tjocklek både ett rött gummi och ett svart men det förekommer att enbart den ena färgen erbjuds till försäljning.
 
 1. Blades (stommar) sorterade i ordning efter högsta fart (speed)
 2. Blades (stommar) sorterade i ordning efter lägsta fart (speed)
 3. Blades (stommar) sorterade i ordning efter bästa control (kontroll)
 4. Blades (stommar) sorterade i ordning efter högsta pris
 5. Rubbers inverted (backsidegummin) i ordning efter högsta fart (speed)
 6. Backsidegummin i ordning efter högsta spin (skruv)
 7. Backsidegummin i ordning efter högsta kontroll
 8. Backsidegummin i ordning efter högsta klibbighet (tackiness)
 9. Backsidegummin i ordning efter lägsta vikt
 10. Backsidegummin i ordning efter ratings
 11. Backsidegummin i ordning efter pris
 12. Pips (nabbgummin) i ordning efter högsta fart (speed)
 13. Nabbgummin i ordning efter högsta Reversal (konvertering från stark underskruv till tung topspinn och vice versa)
 14. Anti-spin rubbers - Det som är högst för varje rubrik
 15. Long pips Reviews (Långa nabbar) - En startsida för olika visningar när det gäller långa nabbar