Gudmundsgillet

Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet har en ny webbplats sedan 2019. Gudmundsgillet har också en sida i Facebook.

Alla artiklar i Gudmundsgillets alla årsböcker samt ett sakordsregister till dessa årsböcker

Filmer och bilder från Jönköping förr i tiden 

Jönköpings läns museum visar på sin flickrplats mer än 500 gamla bilder. Särskilt gamla är bilderna av fotografen J Jaeger från 1859.

Filmarkivet erbjuder flera filmer från Jönköping förr. 

SVTPlays Öppet arkiv finns en del filmer från Jönköping.

Länsmuseet erbjuder hela 99 flygbilder från länet.
 
Jönköpings kommun erbjuder Bebyggelsehistoria 1950-2000 och inventeringsdokument om 9 områden inom kommunen samt en plats om Jönköpings gatunamns historia. När det gälller gatunamnen så väljer man först ett område inom kommunen och sedan en viss gata.
 

Det finns minst 3 grupper i Facebook för dig som är intresserad av minnen och gamla bilder från Jönköping med omnejd. Om man är med i Facebook så kan man ansöka om medlemskap så att man kan vara med och diskutera i gruppen. 

  1. Du vet om att du är från Jönköping när...
  2. Jönköping - Bilder Nostalgi Minnen
  3. Du vet om att du är från Huskvarna när...

DigitalMuseum erbjuder mängder av bilder från Jönköping.

Jönköpings läns museum - Litteratur - Historia

Jönköpings stadsarkiv

Historiska kartor
Sven Larssons historiska kartor

Övriga länkar 

Jönköpings läns museum
Svensk lokalhistorisk databas
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening - Föreningen har gjort mängder av avskrifter av ministerialböcker. I dessa avskrifter kan man hitta födda och döda personer samt vigslar i Jönköpingstrakten från 1700-talet.
Svenska Kyrkan i Jönköping -Vid presentationen av varje kyrka finns en historik. Ofta går kyrkornas historia långt tillbaka i tiden. Det gäller t.ex. Ljungarums kyrka och Järstorps kyrka.
Visingsö - Vätterns pärla är en plats som erbjuder information och  en del bilder från äldre tider.
Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap (JSBS)
Hans Fredriksson - Sällsamheter
Svenska spårvägssällskapet erbjuder information om Sveriges spårvägars historia. Man erbjuder en särskild pdf-fil gällande Jönköpings spårvägars historia
Göstas Jönköpingsbilder - Här finns också en del länkar till andra bildsamlingar
Jönköpings Allmogemarknad

Project Runeberg publicerar hela böcker på nätet. Där finns flera av Viktor Rydbergs skrifter publicerade men även en del böcker av Carl Jonas Love Almqvist som då och då bodde i Jönköping. Viktor Rydbergs skrift "Det forna Jönköping" - en berättelse om hur det var i Jönköping år 1592, men berättelsen innehåller också historiska tillbakablickar liksom blickar framåt i tiden med 1592 som utgångspunkt, ingick tidigare i Project Runeberg. Nu tycks dock publiceringen av boken "Det forna Jönköping" ha tagits bort.