Den här kronologin skapades av Tommy Maltell och publicerades första gången våren 2001. Den 7 mars 2001 fanns det 396 poster. Kronologin har då och då uppdaterats och våren 2020 uppgick antalet poster till 527. Fr o m 2021 är Lennart Lindberg medförfattare. Författarens initialer och tilläggsdatum för varje post fr o m 2021 framgår av kolumnerna längst till höger. Antalet poster i mars 2021 är 612.

Fr o m den 24 januari 2021 publiceras kronologin i ett Google Kalkylark. Klicka på länken för att se kronologin.

I Kalkylarket har också en del kolumner flyttats åt höger så att kolumnen med rubriken Händelse nu visas till höger om kolumnen med rubriken År. Flyttningen är gjord för att personer som ser kronologin i en mobiltelefon lättare skall kunna se hela kolumnen med rubriken Händelse.

En av alla fördelarna med att använda Google Kalkylark är att man snabbt kan se vart länkarna leder. Om man använder en dator och för muspekaren över en länk så visas utan klick vart länken leder. (Det kan tänkas att en länk inte fungerar.  Det är vanligt att man på en webbplats flyttar sin information till en ny adress utan att skapa länkar från den gamla adressen. Då måste kronologins länk uppdateras och uppdateringen av länkarna på den här platsen sker inte helt regelbundet.)

Kalkylarket visas som standard i en webbläsare. Också i mobiler och surfplattor visas kalkylarket i en webbläsare om man inte har appen "Google Kalkylark". I en mobil kan uppmaningen "Öppna i Google Kalkylark" visas om man inte har denna app. Ett klick på uppmaningen leder i en Android-telefon till att man får möjlighet att direkt hämta appen "Google Kalkylark".

Länkförklaringar: K = länk till karta. Huvudsakligen går K-länkarna till Sven Larssons kartor. I = länk till en bild. Huvudsakligen går I-länkarna till Tommys egna bilder. L = länk till mer information. P = länk till mer information i en PDF-fil. Kolumnen med rubriken Stad visar folkmängden i Jönköpings f.d. stad och kolumnen med rubiken Kommun visar folkmängden i nuvarande Jönköpings kommun. Data för kommunen visas fr o m 1910. Dessa tidiga data för kommunen har hämtats från kommunens årsbok 03 - sid 30 - Befolkning Population 3:1. Den folkmängd som anges är vanligtvis folkmängden vid årets slut. Information byter webbadress ofta varför en länk plötsligt kan bli inaktuell utan att detta upptäcks.

Kronologin visas för en besökare i "Skrivskyddat läge" men en datorbesökare kan ändå använda en del möjligheter som visas genom klick på olika rubriker i toppmenyn t ex Arkiv - Ladda ned, Redigera - Sök och Ersätt, Visa - Zooma, Data - Sortera, Data - Filtervyer - Skapa en ny tillfällig filtervy, Hjälp - Kalkylark, Hjälp - Utbildning.

Om man klickar på File och sedan på Download så kan man sedan ladda ned innehållet t ex i en Excelfil eller en PDF-fil. Alla länkarna kommer dock inte med. Det blir också en del andra småfel i Excelfilen.

Exempel: Klicka på Redigera och sedan på "Sök och Ersätt". Skriv ett sökord t ex brand och klicka på Hitta en gång och sedan på Hitta en gång till osv. tills alla träffarna har visats.

Den här webbplatsen innehåller också ett Google Kalkylark med en tabell över mer än 200 böcker om Jönköpings historia

Gudmundsgillets årsböcker redovisas på Gudmundsgillets webbplats. Mer böcker om Jönköpings historia hittar man om man söker hos Libris. Länken ger efter sökning på "Jönköping historia" med mer än 3200 träffar med visning av 50 träffar per sida och med sortering efter "relevans". Man kan ändra sorteringen till alfabetiskt A-Ö, alfabetiskt Ö-A, nyast först eller äldst först.  Man kan köpa en del av böckerna som har kommit ut under de senaste åren hos - Jönköpings läns museum - Litteratur - Historia. Om man vill köpa en äldre bok så kanske den finns hos Antikvariat Lectura på Björngatan 17A i Jönköping. Antikvariat Lectura har en Facebookplats.

Länk: