Om den långa boll som föranledde slagräkningsreglerna