Svenska ämneskataloger med länkar 

Svenska matematiklänkar - Bruno Kevius - Består av flera sidor bl a Artiklar  (från 2011)

Matematikterminologi

Matematiktermer för skolan - C Kiselman, L Mouwitz. 312 sidor. 2: a tryckningen, Maj, 2009
Matematiktermer för skolan- Annan plats
Engelsk-svensk ordlista för (högskole) matematik
Liten ordbok i matematik

Formelsamlingar

Formelsamlingen (drivs av Mattecentrum)

Lektionstips

Lektion.se

Matematikfilmer

KhanAcademy - Mer än 2000 gratis instruktionsfilmer mestadels inom matematik men det finns flertalet filmer också inom fysik och kemi mm - Varje film är 10-20 min lång. Filmerna är på engelska men ett översättningsarbete pågår. 

Det finns en särskild plats på svenska  men antalet filmer/kurser där förefaller än så länge begränsat.

Det finns också appar till smartphones som gör det smidigt att hitta till en av de mer än 2000 gratisfilmer på YouTube som KhanAcademy erbjuder. iOS - Android .
Sal Khan är Bill Gates favoritlärare och han får numera bl a medel från Bill och Melinda Gates Foundation så att han kan arbeta heltid med filmerna. Se 2 filmer där Bill Gates berättar. I den första filmen presenterar jag också Sal Khan.
1. http://www.youtube.com/watch?v=UuMTSU9DcqQ&feature=player_embedded 2.  http://www.youtube.com/watch?v=6A07Pj71TUA&NR=1

Matteboken - erbjuder filmer inom olika delmoment inom 1,2,3-kurserna samt filmer gällande uppgifter i flera centrala prov.

Fröken Matte - Flertalet filmer i matematik 

Mikael Bondestams videoklipp

Gratis matematikprogram som fungerar i webbläsaren 

Google 

Google - När man ändå har datorn och Internet tillhands så går det ofta snabbare att använda Google än att plocka fram datorns miniräknare eller ett kalkylprogram. Läs om hur man kan använda Google för matematiska uträkningar . I Google kan man även göra ganska avancerade uträkningar. T. ex kan Google räkna ut att  ((-1 / 2) !)^2 = 3.14159265 och att   4 * (((1 / 2) !)^2) = 3.14159265 . Är det verkligen pi. Då bör ett approximativt svar bli nära 0 på pi - ((((-1) / 2) !)^2) . Om man vill veta varför man kan söka på "Why does (-0.5)! = sqrt(pi)" eller så kan man i artikeln Wikipedia - Factorial function läsa kapitlet " Extension of factorial to non-integer values ​​of argument " .

När man i Google Chrome (och även i andra webbläsare) söker enligt nedan 
så får man svarat direkt utan att klicka i en popup-ruta under det som man har skrivit om man t ex skriver:

49827+2369
49827*2369
49827-2369
49827/2369

Om man klickar på =-tecknet som visa till vänster om att svara så vis uträkningen i Googles miniräknare.

Wolfram|Alfa

Wolfram|Alpha med en särskild exempelsida för matematik Wolfram|Alpha (Matematik) är en "Computational Knowledge Engine" som kan göra mycket avancerade uträkningar t ex kan räkna ut det exakta svaret (( -1 / 2) !)^2 = pi . Sedan kan man dessutom välja att få resultatet approximativt med väldigt många decimaler. 

Man kan också göra följande uträkning: 4*(((1 / 2) !)^2) = pi

Precis som i Google så kan man på förstasidan  Wolfram|Alpha  skriva t ex 49827-2369 och svarat visa direkt utan att klicka på =-tecknet (Compute) längst till höger. Om man klickar på =-tecknet så får man ofta ett utförligt svar.

Wolfram|Alpha är ett fantastiskt verktyg för matematik men också för flertalet andra ämnen. Se många  exempel från olika områden inom matematiken men också från många andra ämnen på vad man kan göra. 

Wolfram|Alpha kan också ofta visa stegen i en uträkning. Man kan växla mellan Hide steps och Show steps dvs steg-för-steg-lösningar. Tyvärr måste man numera betala för att se steg-för-steg-lösningar. Se ett exempel !

På adressen http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/Mathematica.html finns en dokumentation. Wolfram|Alpha är en "lightversion" av programmet Mathematica så att allt som visas i detta dokumentationscenter går inte att göra i WolframAlpha. Dock kommer man långt med "enbart" Wolfram|Alpha.

Det finns också en särskild plats Wolfram|Alpha for Educators .

Wolfram Demonstrations Project är en mycket intressant plats där man kan hämta mer än 13000 olika demonstrationer av t ex samband i olika ämnen. Man kan också göra egna demonstrationer.

Innan man kan köra demonstrationerna eller göra egna måste man hämta gratisprogrammet
Wolfram CDF Player .

På Wolfram|Alphas download-plats finns Wolfram|Alpha som tillägg till olika webbläsare.

Wolfram|Alpha erbjuder egna appar för både Android, iPhone och iPad. 

Det finns flera applikationer för Wolfram|Alpha när det gäller Android men Wolfram|Alphas egen innehåller ett mycket bra tangentbord. Wolfram|Alphas egen app för Android kostar när detta skriver 33 kr. 

Det finns också speciella appar för flera olika områden inom matematik och inom andra områden. Det finns kursassistentappar - referensappar - professionella assistentappar och personliga assistentappar.

Wolfram|Alpa är en Wolfram Web Rosource liksom uppslagsverket Science World eller Eric Weisstein´s World of Science . Detta är enligt egen utsago "den bästa resursen för match och vetenskap på Internet". ScienceWorld omfattar matematik, fysik, kemi och astronom samt en särskild del med biografier. Wolfram MathWorld som är en del av ScienceWorld är enligt egen utsago "the web´s most enxtensive mathematics resource". 

Geogebra 

Geogebra omtalas nedan bland matematikprogram som man installerar i sin dator. Numera finns Geogebra också som  extension till olika webbläsare . Man behöver om man har lagt till ett sådant inte installera ett program i datorn.

Gratis matematikprogram som man installerar i sin dator 

Geogebra är ett gratis matematikprogram för grundskolor, gymnasier och universitet. Det finns en hel del dokumentation om programmet samt en hel del exempel. Geogebra använder CMS-vertyget Joomla för sin webbplats.

Geogebra har också ett forum där man kan ställa frågor och ta del av andra frågor.

Övriga länkar

Nationellt centrum för matematikutbildning

Appar med matematikspel samt andra matematikappar

Kakuro är ett spel som liknar Sudoku men på varje rad av rutor så måste man hitta tal som vid addition ger en bestämd summa. Länken går till Androidversionen men det finns också en version för iPhone och iPad.

PhotoMath - Fotograferar ett problem och publicerar sedan svarat

MalMath - Lösningar visa steg för steg.

Även  Wolfram|Alpha  kan visa uträkningarna steg för steg.

Historiska filmare

Av de 6 filmerna nedan är tyvärr bara 1 tillgänglig för närvarande. Det är nr 5. "Historien om 1" kvar Hos UR och Mediacenter. Informationen har inte tagits bort då förhoppningen är att filmerna ska bli tillgängliga igen. 

Matematikens historia från 2008 i 4 delar

I de 4 filmerna besöker man platserna där matematikerna verkade. Man kan inte längre se filmerna hos UR men just när detta skrivs i april 2015 så kan man se seriens 4 delar på  Axess-TV .

1. Ett universellt språk - 57 min - "Hur räknade man i det gamla Egypten? Och vem var Pytagoras? Professor Marcus du Sautoy tar oss med till bland annat Babylonien, Egypten och Grekland för att undersöka tidiga matematiska idéer."

2. Genierna från öst - 57 min - "Viktiga matematiska framsteg gjordes i Kina och Indien. Delar av den kinesiska matematiken var praktiskt inriktad medan man i Indien var först med att införa en symbol för talet noll.

3. Rummets gränser - 58 min - "Om rymdmått, perspektiv och hättska dispyter. Marcus du Sautoy guidar oss genom de matematiska idéernas utveckling - från Francesca till Gauss."

4. Bortom oändligheten - 57 min - "Tyske David Hilbert ställde år 1900 upp de 23 viktigaste problemen som återstod att lösa - problem som kommer att definieras som den moderna tidens matematik."
Visste du att i Princeton delade Albert Einstein rum med Kurt Gödel som 1936 lade fram det märkliga beviset för att allt inte kan bevisas.

Två ytterligare filmer

5. Historien om 1 - 60 min - "I begynnelsen var... Ett. Sedan kom två, tre och resten av gänget. Fast nollan väntade länge på att göra en sen - dock succéartad - entré. I datavärlden idag fungerar allt med hjälp av ettor och nollor, men så har det alltså inte alltid varit. Terry Jones berättar här både underhållande och insiktsfullt om hur siffror, räkning och matematik kom till. Filmen presenterar även de största mattegenierna genom tiderna, som bl.a. Pythagoras, Arkimedes, Leibniz, Fibonacci m.fl. Filmen är kapitelindelad för att underlätta undervisningen."

6. En matematisk förbannelse - 58 min - Från 19 år!!! - "Hur ser universums form ut? År 1904 formulerade matematikern och filosofen Henri Poincaré en hypotes om detta som matematiker i närmare ett sekel har försökt bevisa. Många har ägnat hela sina karriärer åt hypotesen och misslyckanden och frustration har drivit flera av dem till vansinnets brant. Det slutliga beviset för Poincarés förmodan lades fram av det ryska njuta Grigorij Perelman ett par år in på 2000-talet men därefter drog han sig undan samhället. Han avslutade all matematisk forskning och avstod från att ta emot Fieldsmedaljen, det högst värderade priset inom matematiken ."
Kommentar: Han har dock inte tackat nej till ett annat pris som han kanske också kommer att erbjudas.  

Slumptal

Wikipediainfo

Random.org - Äkta slumptal för alla på Internet